Woda Źródło Żywiec

O źródle

Woda „Źródło Żywiec” pochodzi ze źródeł usytuowanych w Beskidzie Żywieckim, na obrzeżu Żywieckiego Parku Krajobrazowego, gdzie przyroda zachowała swą naturalną, niczym nie skażoną postać. Filtrowana przez setki lat, dociera na powierzchnię z głębokości 70 metrów. Woda „Źródło Żywiec” pochodzi ze złóż o udokumentowanych zasobach izolowanych geologicznie od zanieczyszczeń zewnętrznych. Wyróżnia się pierwotną czystością mikrobiologiczną, stałym i naturalnym składem chemicznym oraz odznacza zawartością mikro – makroelementów w ilości i proporcjach korzystnych dla zdrowia. Nasza woda jest niskozmineralizowana i niskosodowa, z uwagi na co, przeznaczona jest do przygotowywania posiłków dla niemowląt.

Skład chemiczny

Kationy
wapniowy Ca 40,08 mg/dm
sodowy Na 19,33 mg/dm
potasowy K 1,91 mg/ dm

Aniony
wodorowęglanowy HCO3 179,40 mg/ dm
siarczanowy SO 33,95 mg/dm
chlorkowy CL 10,60 mg/dm

Napełnianie

W zakładzie posiadamy maszynę do mycia, dezynfekcji, napełniania i zamykania butli 18,9 l dm3 (5 gal) w cyklu automatycznym o dużej wydajności. Proces rozlewania odbywa się w żądanych parametrach.

Wszystkie butle są starannie myte w odpowiednich warunkach oraz temperaturze. Galony zawierające naszą wodę opuszczają zakład ze stosowanym zabezpieczeniem. Żółte korki z logo Źródło Żywiec są zabezpieczone folią termoizolacyjną – oznaczona jako etykieta B ze składem fizyko-chemicznym.